Нужно ли применять ККТ при ЕНВД и УСН

Обязательно ли ККТ при УСН?